Vài dòng giới thiệu về cửa hàng.

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank

– Số tài khoản:

– Chủ tài khoản:

– Chi nhánh:

2. ACB

– Số tài khoản:

– Chủ tài khoản:

– Chi nhánh: 

3. Agribank

– Số tài khoản:

– Chủ tài khoản:

– Chi nhánh: